Номенклатура

Артикул

Кол.

Цена без ДДС

Цена с ДДС

  
 

1.Стока E.NEXT

       
 

1.Нисковолтно оборудване E.NEXT

       
 

1.Модулнa аппаратура

       
 

1.Модулни автоматични прекъсвачи и аксесоари

       
 

  Модулни автоматични прекъсвачи E.INDUSTRIAL series

       
 

 Модулни автоматични прекъсвачи  С, 1-4р, 6-63А, 10kА

       
 

Модулен автоматичен прекъсвач e.industrial.mcb.100.1.C6, 1 р, 6А, C,  10kА

i0180001

бр.

8,25

9,90

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.industrial.mcb.100.1.C10, 1 р, 10А, C,  10kА

i0180002

бр.

8,25

9,90

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.industrial.mcb.100.1.C16, 1 р, 16А, C,  10kА

i0180003

бр.

8,25

9,90

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.industrial.mcb.100.1.C20, 1 р, 20А, C,  10kА

i0180004

бр.

8,25

9,90

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.industrial.mcb.100.1.C25, 1 р, 25А, C,  10kА

i0180005

бр.

8,25

9,90

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.industrial.mcb.100.1.C32, 1 р, 32А, C,  10kА

i0180006

бр.

8,25

9,90

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.industrial.mcb.100.1.C40, 1 р, 40А, C,  10kА

i0180007

бр.

9,25

11,10

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.industrial.mcb.100.1.C50, 1 р, 50А, C,  10kА

i0180008

бр.

9,25

11,10

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.industrial.mcb.100.1.C63, 1 р, 63А, C,  10kА

i0180009

бр.

13,95

16,74

  
 

Модулен автоматичен прекъсвач e.industrial.mcb.100.2.C6,  2 р, 6А, C,  10kА

i0180010

бр.

14,30

17,16

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.industrial.mcb.100.2.C10, 2 р, 10А, C, 10kА

i0180011

бр.

14,30

17,16

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.industrial.mcb.100.2.C16, 2 р, 16А, C,  10kА

i0180012

бр.

14,30

17,16

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.industrial.mcb.100.2.C20, 2 р, 20А, C,  10kА

i0180013

бр.

14,30

17,16

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.industrial.mcb.100.2.C25, 2 р, 25А, C,  10kА

i0180014

бр.

14,30

17,16

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.industrial.mcb.100.2.C32, 2 р, 32А, C,  10kА

i0180015

бр.

14,30

17,16

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.industrial.mcb.100.2.C40, 2 р, 40А, C,  10kА

i0180016

бр.

16,90

20,28

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.industrial.mcb.100.2.C50, 2 р, 50А, C,  10kА

i0180017

бр.

16,90

20,28

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.industrial.mcb.100.2.C63, 2 р, 63А, C, 10kА

i0180018

бр.

17,90

21,48

  
 

Модулен автоматичен прекъсвач e.industrial.mcb.100.3.C6, 3 р, 6А, C,  10kА

i0180019

бр.

21,40

25,68

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.industrial.mcb.100.3.C10, 3 р, 10А, C, 10kА

i0180020

бр.

21,40

25,68

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.industrial.mcb.100.3.C16, 3 р, 16А, C,  10kА

i0180021

бр.

21,40

25,68

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.industrial.mcb.100.3.C20, 3 р, 20А, C, 10kА

i0180022

бр.

21,40

25,68

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.industrial.mcb.100.3.C25, 3 р, 25А, C, 10kА

i0180023

бр.

21,40

25,68

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.industrial.mcb.100.3.C32, 3 р, 32А, C,  10kА

i0180024

бр.

21,40

25,68

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.industrial.mcb.100.3.C40, 3 р, 40А, C, 10kА

i0180025

бр.

25,30

30,36

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.industrial.mcb.100.3.C50, 3 р, 50А, C, 10kА

i0180026

бр.

25,30

30,36

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.industrial.mcb.100.3.C63, 3 р, 63А, C, 10kА

i0180027

бр.

27,30

32,76

  
 

Модулен автоматичен прекъсвач e.industrial.mcb.100.3N.D32, 3р+N, 32А, D, 10кА

i.0210006

бр.

10,00

12,00

  
         
         
         
         
         
         
 

Модулен автоматичен прекъсвач e.industrial.mcb.100.4.C6, 4 р, 6А, C,  10кА

i0180028

     
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.industrial.mcb.100.4.C10, 4 р, 10А, C, 10кА

i0180029

     
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.industrial.mcb.100.4.C16, 4 р, 16А, C,  10кА

i0180030

     
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.industrial.mcb.100.4.C20, 4 р, 20А, C,  10кА

i0180031

     
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.industrial.mcb.100.4.C25, 4 р, 25А, C,  10кА

i0180032

     
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.industrial.mcb.100.4.C32, 4 р, 32А, C,  10кА

i0180033

     
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.industrial.mcb.100.4.C40, 4 р, 40А, C,  10кА

i0180034

     
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.industrial.mcb.100.4.C50, 4 р, 50А, C, 10кА

i0180035

     
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.industrial.mcb.100.4.C63, 4 р, 63А, C,  10кА

i0180036

     
 

Модулен автоматичен прекъсвач e.industrial.mcb.150.3.D80, 3р, 80А, D, 15kА

i0630010

бр.

78,00

93,60

  
         
         
         
         
         
         
 

  Модулни автоматични прекъсвачи серия E.PRO

       
 

 Модулен автоматичен прекъсвач, В, 1-3р, 1-63А NEW, 6 kА

       
 

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.1.B  1 new, 1р, 1А, In, 6kА, new

p041001

бр.

4,55

5,46

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.1.B  2 new, 1р, 2А, In, 6kА, new

p041002

бр.

4,55

5,46

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.1.B 3 new, 1р, 3А, В, 6кА, new

p041003

бр.

4,55

5,46

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.1.B  4 new, 1р, 4А, In, 6kА, new

p041004

бр.

4,55

5,46

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.1.B 5 new, 1р, 5А, В, 6кА, new

p041005

бр.

4,55

5,46

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.1.B  6 new, 1р, 6А, In, 6kА, new

p041006

бр.

4,55

5,46

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.1.B  10 new, 1р, 10А, In, 6kА, new

p041007

бр.

4,55

5,46

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.1.B  16 new, 1р, 16А, In, 6kА, new

p041008

бр.

4,55

5,46

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.1.B  20 new, 1р, 20А, In, 6kА, new

p041009

бр.

4,55

5,46

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.1.B  25 new, 1р, 25А, In, 6kА, new

p041010

бр.

4,55

5,46

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.1.B  32 new, 1р, 32А, In, 6kА, new

p041011

бр.

4,55

5,46

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.1.B  40 new, 1р, 40А, In, 6kА, new

p041012

бр.

4,85

5,82

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.1.B  50 new, 1р, 50А, In, 6kА, new

p041013

бр.

4,85

5,82

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.1.B  63 new, 1р, 63А, In, 6kА, new

p041014

бр.

5,15

6,18

  
 

Модулен автоматичен прекъсвач  e.mcb.pro.60.2.B 1new, 2р, 1А, In, 6kА, new

p041033

бр.

9,25

11,10

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.2.B 2 new, 2р, 2А, In, 6kА, new

p041034

бр.

9,25

11,10

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач  e.mcb.pro.60.2.B  4 new, 2р, 4А, In, 6kА, new

p041035

бр.

9,25

11,10

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.2.B  6 new, 2р, 6А, In, 6kА, new

p041015

бр.

8,25

9,90

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.2.B  10 new, 2р, 10А, In, 6kА, new

p041016

бр.

8,25

9,90

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.2.B  16 new, 2р, 16А, In, 6kА, new

p041017

бр.

8,25

9,90

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.2.B  20 new, 2р, 20А, In, 6kА, new

p041018

бр.

8,25

9,90

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.2.B  25 new, 2р, 25А, In, 6kА, new

p041019

бр.

8,25

9,90

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.2.B  32 new, 2р, 32А, In, 6kА, new

p041020

бр.

8,25

9,90

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.2.B  40 new, 2р, 40А, In, 6kА, new

p041021

бр.

10,00

12,00

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.2.B  50 new, 2р, 50А, In, 6kА, new

p041022

бр.

10,00

12,00

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.2.B  63 new, 2р, 63А, In, 6kА, new

p041023

бр.

11,00

13,20

  
 

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.3.B 1 new, 3р, 1А, In, 6kА, new

p041036

бр.

14,95

17,94

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.3.B 2 new, 3р, 2А, In, 6kА, new

p041037

бр.

14,95

17,94

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач  e.mcb.pro.60.3.B 4 new, 3р, 4А, In, 6kА, new

p041038

бр.

14,95

17,94

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.3.B  6 new, 3р, 6А, In, 6kА, new

p041024

бр.

13,25

15,90

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.3.B  10 new, 3р, 10А, In, 6kА, new

p041025

бр.

13,25

15,90

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.3.B  16 new, 3р, 16А, In, 6kА, new

p041026

бр.

13,25

15,90

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.3.B  20 new, 3р, 20А, In, 6kА, new

p041027

бр.

13,25

15,90

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.3.B  25 new, 3р, 25А, In, 6kА, new

p041028

бр.

13,25

15,90

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.3.B  32 new, 3р, 32А, In, 6kА, new

p041029

бр.

13,25

15,90

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.3.B  40 new, 3р, 40А, In, 6kА, new

p041030

бр.

15,75

18,90

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.3.B  50 new, 3р, 50А, In, 6kА, new

p041031

бр.

15,75

18,90

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.3.B  63 new, 3р, 63А, In, 6kА, new

p041032

бр.

15,75

18,90

  
 

 Модулен автоматичен прекъсвач, С, 1-3р, 1-63А NEW, 6kА

       
 

Модулен автоматичен прекъсвач  e.mcb.pro.60.1.C 1 new, 1р, 1А, C, 6kА new

p042001

бр.

5,15

6,18

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач  e.mcb.pro.60.1.C 2 new, 1р, 2А, C, 6kА new

p042002

бр.

5,15

6,18

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.1.C 3 new, 1р, 3А, C, 6кА new

p042003

бр.

5,15

6,18

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач  e.mcb.pro.60.1.C 4 new, 1р, 4А, C, 6kА new

p042004

бр.

5,15

6,18

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.1.C 5 new, 1р, 5А, C, 6кА new

p042005

бр.

5,15

6,18

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач  e.mcb.pro.60.1.C 6 new, 1р, 6А, C, 6kА new

p042006

бр.

4,95

5,94

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.1.C 10 new, 1р, 10А, C, 6kА new

p042007

бр.

4,95

5,94

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.1.C16 new, 1р, 16А, C, 6kА new

p042008

бр.

4,95

5,94

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.1.C 20 new, 1р, 20А, C, 6kА new

p042009

бр.

4,95

5,94

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.1.C 25 new, 1р, 25А, C, 6kА new

p042010

бр.

4,95

5,94

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.1.C 32 new, 1р, 32А, C, 6kА new

p042011

бр.

4,95

5,94

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.1.C 40 new, 1р, 40А, C, 6kА new

p042012

бр.

5,45

6,54

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.1.C 50 new, 1р, 50А, C, 6kА new

p042013

бр.

5,45

6,54

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.1.C 63 new, 1р, 63А, C, 6kА new

p042014

бр.

5,75

6,90

  
 

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.2.C 6 new, 2р, 6А, C, 6kА new

p042015

бр.

10,40

12,48

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.2.C 10 new, 2р, 10А, C, 6kА new

p042016

бр.

10,40

12,48

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.2.C 16 new, 2р, 16А, C, 6kА new

p042017

бр.

10,40

12,48

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.2.C 20 new, 2р, 20А, C, 6kА new

p042018

бр.

10,40

12,48

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.2.C 25 new, 2р, 25А, C, 6kА new

p042019

бр.

10,40

12,48

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.2.C 32 new, 2р, 32А, C, 6kА new

p042020

бр.

10,40

12,48

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.2.C 40 new, 2р, 40А, C, 6kА new

p042021

бр.

14,25

17,10

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.2.C 50 new, 2р, 50А, C, 6kА new

p042022

бр.

14,25

17,10

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.2.C 63 new, 2р, 63А, C, 6kА new

p042023

бр.

16,25

19,50

  
 

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.3.C 1 new, 3р, 1А, C, 6kА new

p042024

бр.

14,60

17,52

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.3.C 2 new, 3р, 2А, C, 6kА new

p042025

бр.

14,60

17,52

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.3.C 3 new, 3р, 3А, C, 6кА new

p042026

бр.

14,60

17,52

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.3.C 4 new, 3р, 4А, C, 6kА new

p042027

бр.

14,60

17,52

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.3.C 5 new, 3р, 5А, C, 6кА new

p042028

бр.

14,60

17,52

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.3.C 6 new, 3р, 6А, C, 6kА new

p042029

бр.

14,30

17,16

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.3.C 10 new, 3р, 10А, C, 6kА new

p042030

бр.

14,30

17,16

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.3.C 16 new, 3р, 16А, C, 6kА new

p042031

бр.

14,30

17,16

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.3.C 20 new, 3р, 20А, C, 6kА new

p042032

бр.

14,30

17,16

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.3.C 25 new, 3р, 25А, C, 6kА new

p042033

бр.

14,30

17,16

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.3.C 32 new, 3р, 32А, C, 6kА new

p042034

бр.

14,30

17,16

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.3.C 40 new, 3р, 40А, C, 6kА new

p042035

бр.

17,25

20,70

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.3.C 50 new, 3р, 50А, C, 6kА new

p042036

бр.

17,25

20,70

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.3.C 63 new, 3р, 63А, C 6kА new

p042037

бр.

18,25

21,90

  
 

 Модулен автоматичен прекъсвач, С, 1-3р, 63-125А NEW, 6кА

       
 

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.1.C63 new, 1р, 63А, C, 6кА new.27

p0700001

     
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.1.C80 new, 1р, 80А, C, 6кА new.27

p0700002

     
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.1.C100 new, 1р, 100А, C, 6кА new.27

p0700003

     
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.1.C125 new, 1р, 125А, C, 6кА new.27

p0700004

     
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.3.C63 new, 3р, 63А, C, 6кА new.27

p0700005

     
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.3.C80 new, 3р, 80А, C, 6кА new.27

p0700006

     
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.3.C100 new, 3р, 100А, C, 6кА new.27

p0700007

     
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.3.C125 new, 3р, 125А, C, 6кА new.27

p0700008

     
 

Модулен автоматичен прекъсвач, K, 1-3р, 63-125А, 6kА

       
 

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.1.K 63 new, 1р, 63А, K, 6кА new

p0430001

     
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.1.K 80 new, 1р, 80А, K, 6kА new

p0430002

бр.

15,05

18,06

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.1.K 100 new, 1р, 100А, K, 6kА new

p0430003

бр.

15,25

18,30

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.1.K 125 new, 1р, 125А, K, 6kА new

p0430004

бр.

15,45

18,54

  
         
         
         
 

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.3.K 63 new, 3р, 63А, K, 6kА new

p0430005

бр.

35,20

42,24

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.3.K 80 new, 3р, 80А, K, 6kА new

p0430006

бр.

48,25

57,90

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.3.K 100 new, 3р, 100А, K, 6kА new

p0430007

бр.

49,25

59,10

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.3.K 125 new, 3р, 125А, K, 6kА new

p0430008

бр.

50,25

60,30

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.2.K 63 new, 2р, 63А, K, 6кА new

p0430009

     
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.2.K 80 new, 2р, 80А, K, 6кА new

p0430010

     
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.2.K 100 new, 2р, 100А, K, 6кА new

p0430011

     
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.2.K 125 new, 2р, 125А, K, 6кА new

p0430012

     
 

Модулен автоматичен прекъсвач, С, 1р+N thin, 16-25А, 4,5kА

       
 

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.1N.С40.thin, 1р+N, 40А, C, 4,5кА, тънък

p055007

     
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.1N.С50.thin, 1р+N, 50А, C, 4,5кА, тънък

p055008

     
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.1N.С63.thin, 1р+N, 63А, C, 4,5кА, тънък

p055009

     
         
         
         
         
 

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.1N.С6.thin, 1р+N, 6А, C, 4,5kА

p055004

бр.

5,60

6,72

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.1N.С10.thin, 1р+N, 10А, C, 4,5kА

p055005

бр.

5,60

6,72

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.1N.С32.thin, 1р+N, 32А, C, 4,5kА

p055006

бр.

5,60

6,72

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.1N.С16.thin, 1р+N, 16А, C, 4,5kА

p055001

бр.

5,60

6,72

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.1N.С20.thin, 1р+N, 20А, C, 4,5kА

p055002

бр.

5,60

6,72

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.pro.60.1N.С25.thin, 1р+N, 25А, C, 4,5kА

p055003

бр.

5,60

6,72

  
         
 

  Модулни автоматични прекъсвачи серия E.STAND

       
 

 Модулен автоматичен прекъсвач,  В, 1-3р, 1-63А, 4,5kА

       
 

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.1.B2, 1р, 2А, В, 3,0 кА

s001002

     
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.1.B3, 1р, 3А, В, 3,0 кА

s001003

     
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.1.B4, 1р, 4А, В, 3,0 кА

s001004

     
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.1.B5, 1р, 5А, В, 4.5 кА

s001005

     
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.1.B6, 1р, 6А, В, 4.5 kА

s001006

бр.

3,25

3,90

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.1.B10, 1р, 10А, В, 4.5 kА

s001007

бр.

3,25

3,90

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.1.B16, 1р, 16А, В, 4.5 kА

s001008

бр.

3,25

3,90

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.1.B20, 1р, 20А, В, 4.5 kА

s001009

бр.

3,25

3,90

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.1.B25, 1р, 25А, В, 4.5 kА

s001010

бр.

3,25

3,90

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.1.B32, 1р, 32А, В, 4.5 kА

s001011

бр.

3,25

3,90

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.1.B40, 1р, 40А, В, 3,0 kА

s001012

бр.

3,65

4,38

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.1.B50, 1р, 50А, В, 3,0 kА

s001013

бр.

3,65

4,38

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.1.B63, 1р, 63А, В, 3,0 kА

s001014

бр.

3,65

4,38

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.1.B1, 1р, 1А, В, 3,0 кА

s001001

     
 

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.2.B6, 2р, 6А, В, 4.5 kА

s001015

бр.

6,55

7,86

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.2.B10, 2р, 10А, В, 4.5 kА

s001016

бр.

6,55

7,86

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.2.B16, 2р, 16А, В, 4.5 kА

s001017

бр.

6,55

7,86

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.2.B20, 2р, 20А, В, 4.5 kА

s001018

бр.

6,55

7,86

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.2.B25, 2р, 25А, В, 4.5 kА

s001019

бр.

6,55

7,86

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.2.B32, 2р, 32А, В, 4.5 kА

s001020

бр.

6,55

7,86

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.2.B40, 2р, 40А, В, 3,0 kА

s001021

бр.

7,25

8,70

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.2.B50, 2р, 50А, В, 3,0 kА

s001022

бр.

7,25

8,70

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.2.B63, 2р, 63А, В, 3,0 kА

s001023

бр.

7,25

8,70

  
 

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.3.B6, 3р, 6А, В, 4.5 kА

s001024

бр.

9,75

11,70

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.3.B10, 3р, 10А, В, 4.5 kА

s001025

бр.

9,75

11,70

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.3.B16, 3р, 16А, В, 4.5 kА

s001026

бр.

9,75

11,70

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.3.B20, 3р, 20А, В, 4.5 kА

s001027

бр.

9,75

11,70

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.3.B25, 3р, 25А, В, 4.5 kА

s001028

бр.

9,75

11,70

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.3.B32, 3р, 32А, В, 4.5 kА

s001029

бр.

9,75

11,70

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.3.B40, 3р, 40А, В, 3,0 kА

s001030

бр.

10,75

12,90

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.3.B50, 3р, 50А, В, 3,0 kА

s001031

бр.

10,75

12,90

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.3.B63, 3р, 63А, В, 3,0 kА

s001032

бр.

10,75

12,90

  
 

 Модулен автоматичен прекъсвач, С, 1-4р, 1-63А, 4,5kА

       
 

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.1.C1, 1р, 1А, C, 4.5 kА

s002001

бр.

3,60

4,32

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.1.C2, 1р, 2А, C, 4.5 kА

s002002

бр.

3,60

4,32

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.1.C3, 1р, 3А, C, 4.5 kА

s002003

бр.

3,60

4,32

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.1.C4, 1р, 4А, C, 4.5 kА

s002004

бр.

3,60

4,32

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.1.C5, 1р, 5А, C, 4.5 кА

s002005

бр.

3,60

4,32

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.1.C10, 1р, 10А, C, 4.5 kА

s002007

бр.

3,40

4,08

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.1.C16, 1р, 16А, C, 4.5 kА

s002008

бр.

3,40

4,08

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.1.C20, 1р, 20А, C, 4.5 kА

s002009

бр.

3,40

4,08

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.1.C25, 1р, 25А, C, 4.5 kА

s002010

бр.

3,40

4,08

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.1.C32, 1р, 32А, C, 4.5 kА

s002011

бр.

3,40

4,08

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.1.C40, 1р, 40А, C, 4.5 kА

s002012

бр.

3,60

4,32

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.1.C50, 1р, 50А, C, 4.5 kА

s002013

бр.

3,60

4,32

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.1.C63, 1р, 63А, C, 4.5 kА

s002014

бр.

3,95

4,74

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.1.C6, 1р, 6А, C, 4.5 kА

s002006

бр.

3,40

4,08

  
 

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.2.C1, 2р, 1А, C, 4.5 kА

s002054

бр.

7,25

8,70

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.2.C5, 2р, 5А, C, 4.5 кА

s002055

     
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.2.C2, 2р, 2А, C, 4.5 kА

s002041

бр.

7,25

8,70

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.2.C3, 2р, 3А, C, 4.5 kА

s002042

бр.

7,25

8,70

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.2.C4, 2р, 4А, C, 4.5 kА

s002043

бр.

7,25

8,70

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.2.C8, 2р, 8А, C, 4.5 кА

s002044

     
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.2.C6, 2р, 6А, C, 4.5 kА

s002015

бр.

6,90

8,28

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.2.C10, 2р, 10А, C, 4.5 kА

s002016

бр.

6,90

8,28

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.2.C16, 2р, 16А, C, 4.5 kА

s002017

бр.

6,90

8,28

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.2.C20, 2р, 20А, C, 4.5 kА

s002018

бр.

6,90

8,28

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.2.C25, 2р, 25А, C, 4.5 kА

s002019

бр.

6,90

8,28

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.2.C32, 2р, 32А, C, 4.5 kА

s002020

бр.

6,90

8,28

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.2.C40, 2р, 40А, C, 4.5 kА

s002021

бр.

7,80

9,36

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.2.C50, 2р, 50А, C, 4.5 kА

s002022

бр.

7,80

9,36

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.2.C63, 2р, 63А, C, 4.5kА

s002023

бр.

7,80

9,36

  
 

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.3.C8, 3р, 8А, C, 4.5 кА

s002045

     
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.3.C1, 3р, 1А, C, 4.5 kА

s002024

бр.

10,85

13,02

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.3.C2, 3р, 2А, C, 4.5 кА

s002025

бр.

10,85

13,02

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.3.C3, 3р, 3А, C, 4.5 kА

s002026

бр.

10,85

13,02

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.3.C4, 3р, 4А, C, 4.5 kА

s002027

бр.

10,85

13,02

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.3.C5, 3р, 5А, C, 4.5 кА

s002028

бр.

10,85

13,02

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.3.C6, 3р, 6А, C, 4.5 kА

s002029

бр.

10,75

12,90

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.3.C10, 3р, 10А, C, 4.5 kА

s002030

бр.

10,75

12,90

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.3.C16, 3р, 16А, C, 4.5 kА

s002031

бр.

10,75

12,90

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.3.C20, 3р, 20А, C, 4.5 kА

s002032

бр.

10,75

12,90

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.3.C25, 3р, 25А, C, 4.5 kА

s002033

бр.

10,75

12,90

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.3.C32, 3р, 32А, C, 4.5 kА

s002034

бр.

10,75

12,90

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.3.C40, 3р, 40А, C, 4.5 kА

s002035

бр.

10,95

13,14

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.3.C50, 3р, 50А, C, 4.5 kА

s002036

бр.

10,95

13,14

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.3.C63, 3р, 63А, C, 4.5 kА

s002037

бр.

11,20

13,44

  
 

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.4.C10, 4р, 10А, C, 4.5 kА

s002046

бр.

13,95

16,74

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.4.C16, 4р, 16А, C, 4.5 kА

s002047

бр.

13,95

16,74

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.4.C20, 4р, 20А, C, 4.5 kА

s002048

бр.

13,95

16,74

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.4.C25, 4р, 25А, C, 4.5 kА

s002049

бр.

13,95

16,74

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.4.C32, 4р, 32А, C, 4.5 kА

s002050

бр.

13,95

16,74

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.4.C40, 4р, 40А, C, 4.5kА

s002051

бр.

14,45

17,34

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.4.C50, 4р, 50А, C, 4.5 kА

s002052

бр.

14,45

17,34

  
  

Модулен автоматичен прекъсвач e.mcb.stand.45.4.C63, 4р, 63А, C, 4.5 kА

s002053

бр.

15,00

18,00

  
 

Модулни автоматични прекъсвачи серия E.STAND    B и С 1-4р, 1-63А, 6кА

       
 

Модулен автоматичен прекъсвач  e.mcb.stand.60.1.B10, 1р, 10А, B, 6 kА

s001107

бр.

4,55

5,46

  
         
         
         
         
         
         
 

Модулен автоматичен прекъсвач  e.mcb.stand.60.1.B16, 1р, 16А, B, 6 kА

s001108

бр.

4,55

5,46

  
         
         
         
         
         
         
 

Модулен автоматичен прекъсвач  e.mcb.stand.60.1.B20, 1р, 20А, B, 6 kА

s001109

бр.

4,55

5,46

  
         
         
         
         
         
         
 

Модулен автоматичен прекъсвач  e.mcb.stand.60.1.B25, 1р, 25А, B, 6 kА

s001110

бр.

4,55

5,46

  
         
         
         
         
         
         
 

Модулен автоматичен прекъсвач  e.mcb.stand.60.1.B4, 1р, 4А, B, 6 kА

s001104

бр.

4,95

5,94

  
         
         
         
         
         
         
 

Модулен автоматичен прекъсвач  e.mcb.stand.60.1.B40, 1р, 40А, B, 6 kА

s001112

бр.

4,80

5,76

  
         
         
         
         
         
         
 

Модулен автоматичен прекъсвач  e.mcb.stand.60.1.B5, 1р, 5А, B, 6 kА

s001105

бр.

4,95

5,94

  
         
         
         
         
         
         
 

Модулен автоматичен прекъсвач  e.mcb.stand.60.1.B40, 1р, 40А, B, 6 kА

s001113

бр.

4,80

5,76

  
         
         
         
         
         
         
 

Модулен автоматичен прекъсвач  e.mcb.stand.60.1.B6, 1р, 6А, B, 6 kА

s001106

бр.

4,55

5,46

  
         
         
         
         
         
         
 

Модулен автоматичен прекъсвач  e.mcb.stand.60.1.C1, 1р, 1А, C, 6 kА

s002101

бр.

4,95

5,94

  
         
         
         
         
         
         
 

Модулен автоматичен прекъсвач  e.mcb.stand.60.1.C10, 1р, 10А, C, 6 kА

s002107

бр.

4,55

5,46

  
         
         
         
         
         
         
 

Модулен автоматичен прекъсвач  e.mcb.stand.60.1.C16, 1р, 16А, C, 6 kА

s002108

бр.

4,55

5,46

  
         
         
         
         
         
         
 

Модулен автоматичен прекъсвач  e.mcb.stand.60.1.C2, 1р, 2А, C, 6 kА

s002102

бр.

4,95

5,94

  
         
         
         
         
         
         
 

Модулен автоматичен прекъсвач  e.mcb.stand.60.1.C20, 1р, 20А, C, 6 kА

s002109

бр.

4,55

5,46

  
         
         
         
         
         
         
 

Модулен автоматичен прекъсвач  e.mcb.stand.60.1.C25, 1р, 25А, C, 6 kА

s002110

бр.

4,55

5,46

  
         
         
         
         
         
         
 

Модулен автоматичен прекъсвач  e.mcb.stand.60.1.C32, 1р, 32А, C, 6 kА

s002111

бр.

4,55

5,46

  
         
         
         
         
         
         
 

Модулен автоматичен прекъсвач  e.mcb.stand.60.1.C4, 1р, 4А, C, 6 kА

s002104

бр.

4,95

5,94

  
         
         
         
         
         
         
 

Модулен автоматичен прекъсвач  e.mcb.stand.60.1.C40, 1р, 40А, C, 6 kА

s002112

бр.

4,80

5,76

  
         
         
         
         
         
         
 

Модулен автоматичен прекъсвач  e.mcb.stand.60.1.C50, 1р, 50А, C, 6 kА

s002113

бр.

4,80

5,76

  
         
         
         
         
         
         
 

Модулен автоматичен прекъсвач  e.mcb.stand.60.1.C6, 1р, 6А, C, 6 kА

s002106

бр.

4,55

5,46

  
         
         
         
         
         
         
 

Модулен автоматичен прекъсвач  e.mcb.stand.60.1.C63, 1р, 63А, C, 6 kА

s002114

бр.

5,05

6,06

  
         
         
         
         
         
         
 

Аксесоари за модулни устройства серия E.PRO и E.STAND

       
 

Допълнителен авариен контакт e.mcb.alt

p042101

бр.

10,95

13,14

  
  

Допълнителен алармен контакт e.mcb.alt.md

p042105

     
         
         
         
         
         
 

Допълнителен контакт of e.mcb.aux

p042100

бр.

12,05

14,46

  
  

Допълнителен контакт e.mcb.aux.md

p042106

     
  

Прекъсвач при минимално напрежение e.mcb.uvt

p042104

     
         
         
         
         
 

Независим прекъсвач e.mcb.sht.md

p042107

     
  

Независим прекъсвач e.mcb.sht

p042103

бр.

14,30

17,16

  
         
         
         
         
         
 

Допълнително оборудване за прекъсвачи E.INDUSTRIAL

       
 

Допълнителни контакт E.INDUSTRIAL

       
 

Блок сигнални контакти e.industrial.acs.znh.20

i0240001

бр.

5,60

6,72

  
         
         
         
         
         
         
 

Независим прекъсвач E.INDUSTRIAL

       
 

Независим прекъсвач e.industrial.acs.za.230, 110-415V

i0250001

бр.

7,00

8,40

  
  

Независим прекъсвач e.industrial.acs.za.24, 12-110V

i0250002

бр.

7,00

8,40

  
         
         
         
         
         
 

 Прекъсвач при минимално напрежение E.INDUSTRIAL

       
 

Прекъсвач при минимално напрежение  e.industrial.acs.zu.230, 230V

i0260001

бр.

9,10

10,92

  
  

Прекъсвач при минимално напрежение e.industrial.acs.zu.400, 400V

i0260002

бр.

9,40

11,28

  
         
         
         
         
         
 

2.Дефектнотокова защита ДТЗ

       
 

1.Дефектнотокова защита ДТЗ серия E.INDUSTRIAL

       
 

Дефектнотокова защита ДТЗ e.industrial.rccb.2.16.30, 2р, 16А, 30мА, тип АС

i0220010

бр.

35,15

42,18

  
  

Дефектнотокова защита ДТЗ e.industrial.rccb.2.25.30, 2р, 25А, 30мА, тип АС

i0220001

бр.

35,15

42,18

  
  

Дефектнотокова защита ДТЗ e.industrial.rccb.2.40.30, 2р, 40А, 30мА, тип АС

i0220002

бр.

36,80

44,16

  
  

Дефектнотокова защита ДТЗ e.industrial.rccb.2.63.30, 2р, 63А, 30мА, тип АС

i0220003

бр.

43,00

51,60