• +359 89 916 89 89

Схема на ел.инсталация на панелен апартамент


Вероятно няма да откриете такава на хартиен носител, но ако все пак сте решили да преработите наличната инсталация на Вашия панелен апартамент е добре да знаете следното:

- Кабелите са положени в пода, така че бъдете внимателни ако къртите подовата замазка;

- Обикновено в двустаен апартамент има един усилен кръг за кухнята, един за бойлер (намира се до ключа на осветлението за банята), един за осветление, и един за контактите в двете стаи.

- Контактите в двете стаи са окабелени на принципа "затворен контур". Това означава, че кабелът минава през всеки контакт и отива към следващия, а от последния контакт се връща в таблото. Реално се захранва от двете страни. Ако смените старото ел.табло и на всеки кабел сложите по един автоматичен предпазител, то за да изключите напрежението на тези контакти ще Ви се наложи да свалите два предпазителя едновременно. За да избегнете това неудобство можете да прекъснете линията в някой от контактите.


Изпрати запитване