• +359 89 916 89 89
стълбищно осветление със сензори.jpg

Стълбищно осветление със сензори


По-голямата част от съвременните сгради се правят с осветителни тела със сензори. Предимствата на този тип осветление са безспорни и икономията на ел.енергия е само една от тях. Функционалността на този тип инсталация се изразява в следните предимства:

- Липса на стълбищен автомат: При повредата му спира да работи цялото осветление;

- Отсъствие на бутони за включването му: Сериозен проблем е така наречения "залепнал" бутон. Той постоянно подава импулс на стълбищния автомат и осветлението работи непрекъснато, което води до изгаряне на автомата. Тъй като стълбищните бутони са много на брой, откриването му понякога е трудна задача. Ако дефектиралият бутон се окаже в някой апартамент, то ситуацията се усложнява допълнително, тъй като трябва да се получи достъп да съответното жилище.

- Включване само на осветителните тела, чиито сензори регистрират присъствие: Това неминуемо води до драстично намаляване на сметката за ток.


Изпрати запитване