• +359 89 916 89 89
Откриване кражба на ток

Откриване кражба на ел.енергия


Високата сметка за ток винаги поражда съмнения, че някой неправомерно се е присъединил към към нашата ел.мрежа. При съвременните електромери възможността за кражба на електроенергия е сведена до минимум.

Какво да направите при съмнение, че някой краде ток от Вас?

Най-лесния начин е да изключите всички консуматори във Вашия имот и да видите, дали електромерът продължава да отчита консумация на електроенергия. Споменахме "всички консуматори", а не всички предпазители, защото присъединяването може да е след таблото в имота Ви, а не по трасето между Главното и Етажно ел.табла. В този случай се обърнете към електротехник, за да установи има ли, и къде е направена връзката към Вашата инсталация. Ако смятате, че електромерът не отчита коректно, то тогава трябва да се обърнете към доставчика Ви на електроенергия. Ще извършат необходимите тестове и при констатиран проблем ще го подменят.


Изпрати запитване