• +359 89 916 89 89

Нагревателни системи за покриви и улуци


Обледеняването на покривите и улуците може да доведе до нарушаване цялостта на различни елементи от сградата, налагайки последващи ремонти. То е също толкова опасно и за минувачите преминаващи в обсега и.

С помощта на нагревателните системи можете да си спестите не само проблеми, но и финансови загуби.

Съществуват различни видове системи, които според своята специфика (най-вече начина на контрол) мога да варират в цената. Консултирайте се със специалист в тази област, който съобразно индивидуалните особености на Вашия обект ще пресметне необходима дължина, електрическа мощност и най-подходящия начин за управление.


Изпрати запитване