• +359 89 916 89 89

Прозвъняване на електрическа инсталация


При всяка новоизградена, или съществуваща инсталация е желателно да се направи прозвъняване. Това ще помогне да се открият евентуални грешки, преди въвеждането в експлоатация, да се установи как са организирани съответните токови кръгове, и дали няма да се претоварят с включване на нови консуматори.

При нова инсталация: Това е задължение на изпълнителя. Прозвъняването се прави не само за евентуални грешки. Възможно в процеса на самия ремонт, при монтажи на мебели, огледала, етажерки и други, да се наруши цялостта на изолацията на кабела, или той да бъде прекъснат. Ето защо е необходимо да се направи прозвъняване не само когато се включи инсталацията под напрежение, а и на един по-късен етап, когато всички ремонтни дейности са приключили.

При стара/съществуваща инсталация: Прозвъняването на този вид инсталация чисто "профилактично" е желателно. Не винаги обаче ще Ви помогне да откриете евентуални "скрити проблеми". Възможно е при изграждането преди години да е забравен пирон в кабела (основен метод за изработка в миналото), който да е корозирал и да е нарушил изолацията на кабела. При прозвъняване всичко може да изглежда наред, но при последваща експлоатация изолацията да пробие и да се получи късо съединение. Това е и основната причина, поради която препоръчваме цялостна подмяна при ремонти.

Ако сте инвестирали солидна сума в основен ремонт, то е желателно да вложите средства за подмяна както на ВиК, така и на ел.инсталацията. Обикновено проблемите при тях възникват на по-късен етап и отстраняването им е трудно, а в голяма част от случаите и по-скъпо, отколкото направата на нови!


Изпрати запитване