• +359 89 916 89 89

Мълниезащитни системи


Мълниезащитата е важен и нерядко подценяван елемент от всяка една сграда. Попадането на мълния може да доведе както до сериозни поражения на електрическите уреди и съоръжения, така и до пожар.

Съвременните системи за мълниезащита могат да предотвратят огромни загуби, ако са правилно изградени и оразмерени.

Ползвайте услугите на лицензирани фирми, които ще Ви направят необходимите измервания, и ще Ви дадат протоколи за тях. Така можете да сте сигурни, че инвестицията Ви няма да е напразна.


Изпрати запитване